Административни услуги - Направление "Местни данъци и такси"

Издаване на удостоверения за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение №2 към ЗМДТ и чл. 264, ал. 1 от ДОПК

 • Обикновена услуга - до 7 работни дни - 10.00 лв.;
 • Бърза услуга - до 3 работни дни - 15.00 лв.;
 • Експресна услуга - в рамките на работния ден - 20.00 лв.

Издаване на други удостоверения от Направление "МДТ":

 • Удостоверение за декларирани данни;
 • Удостоверение за деклариран недвижим имот;
 • Удостоверение за платен данък на МПС;
 • Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК - за наличието и липсата на задължение;
 • Удостоверение за дължимите от наследодателя данъци и начислени лихви върху тях;
 • Издаване на заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ;
 • Заверка на Молба-декларация до нотариус за обстоятелствена проверка;
 • Удостоверение до съдебни изпълнители

Таксите по горепосочените услуги са, както следва:

 • Обикновена услуга - до 7 работни дни - 3.00 лв.;
 • Бърза услуга - до 3 работни дни - 5.00 лв.;
 • Експресна услуга - в рамките на работния ден - 10.00 лв.

 

Таксите се заплащат на касата в общината или по банкова сметка:

"БАНКА ДСК" ЕАД - ОФИС БРЕГОВО

IBAN: BG 40 STSA 93008473210300

КОД: STSA 9300; вид плащане - 448007

Допълнителна информация