Благодарност към кмета на Община Брегово

На 23.12.2014год., при посещение в кабинета на кмета на Община Брегово - инж. Милчо Лалов, в присъствието на Николина Ванчева - заместник кмет, Цветан Топчиев - председател на Общински съвет и Сергей Здравсковски - секретар на Община Брегово, учениците от СОУ "Св.св. Кирил и Методий" Моника Володиева, Нина Пламенова, Сиомона Кръстева, Любислава Лилкова, Радослав Иванов, Рая Христова, Каролина Кирилова и Ивайло Иванов - всички членове на клуб "Млад възрожденец" прочетоха благодарствено писмо от свое име и от името на своите родители.

Цялото благодарствено писмо-Благодарност към кмета на Община Брегово

Училища и детски градини в община Брегово

Училища:

•СОУ "Св.св.Кирил и Методий" гр.Брегово ул.Георги Димитров 1

Директор: Илияна Кръстева тел.0884861791

•ПГЗ (професионална гимназия по земеделие) "Васил Левски" гр.Брегово ул Мичурин 2

Директор: Лозина Паскова тел.0885823143

•Център за работа с деца гр.Брегово

Директор: Татяна Стойкова тел.0884437693

 

Детски градини:

•ЦДГ  "Детелина" гр.Брегово ул.Митко Палаузов !

Директор: Здравка Димитрашкова тел.0884437685

•ЦДГ  с.Балей  ул. Христо Ботев 2

Директор: Олеся Хасанова тел.0884437702

•ЦДГ "Тошо Младенов" с.Връв

Директор: Милена Койманова тел.0884437700

•ЦДГ  "Валентина Терешкова" с.Гъмзово

Директор: Анелия Иванова тел.0884437707

•ЦДГ "Слънце" с.Косово

Директор: Венета Кирилова тел.0884437701

•ЦДГ "Калинка" с.Ракитница ул.Ленин 2

Директор: Цецка  Йонова тел.0884437705

•Детска ясла гр.Брегово ул.Граф Игнатиев 5

Административен ръководител: Анжела Бордиашева тел.0884228732